Ehdolle eduskuntavaaleihin

(på svenska nedan)

Maailma ei odota sitä, että joku muu jossakin ratkaisee ongelmat: ilmastonmuutoksen, koulutusleikkaukset, demokratiakriisin ja epätasa-arvon. Olen mukana politiikassa, koska haluan tehdä osani maailman pelastamiseksi – enkä oikeastaan voisi kuvitella elämääni ilman asioihin vaikuttamista.

Siksi olen myös päättänyt lähteä ehdolle kevään eduskuntavaaleihin.

Töideni kautta Itämeri-osaamiskeskuksen toiminnanjohtajana ja tutkijana minulle on käynyt selväksi ilmastonmuutoksen vaikutus myös meremme tilaan. Jos haluamme saada Itämeren jälleen terveeksi, tarvitaan paitsi ravinnepäästöjen kunnianhimoisempia vähennyksiä, myös suunnanmuutoksen ilmastopolitiikassa. Ilmaston ja luonnon puolustus on aika alkaa ottaa tosissaan.

Juristina kannan huolta myös oikeusvaltion tilasta. Perus- ja ihmisoikeudet pitää nähdä lakimuutosten lähtökohtina, ei niiden hidasteina. Samalla demokratiaa pitää uudistaa suoremmaksi ja osallistavammaksi, muuten kuilu kansalaisten ja päättäjien välillä kasvaa entisestään ja politiikan oikeutus vaarantuu.

Elämme ratkaisevia aikoja myös koulutuksen kunnian palauttamisessa. Koulutus korkeakouluista amiksiin ja varhaiskasvatukseen on kriisissä. Epävarmuus omasta työstä, toimeentulosta ja maailman tilasta lisäävät osaltaan nuorten mielenterveysongelmia. Kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten hallitus on leikannut nimenomaan nuorilta, lapsiperheiltä, köyhiltä ja naisilta. Suunnan täytyy muuttua.

Haluan tehdä päätöksiä, joilla ongelmia ennaltaehkäistään ja tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta lisätään. Tarvitsemme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen, järjestäytyneen rasismin kiellon ja perustulon.

Olen omistanut viimeiset 10 vuotta kestävän yhteiskunnan rakentamiselle, paikalliselta tasolta aina kansainvälisiin tehtäviin asti. Minulla on intoa, paloa ja kokemusta muuttaa tätä maata ja maailmaa. Uskon olevani oikea ihminen tekemään tätä muutosta eduskunnassa, yhdessä muiden kanssa.

Tule mukaan tekemään muutosta!

 

 

Världen väntar inte på att någon annan löser problemen: klimatförändringen, nedskärningarna i utbildningen, demokratikrisen och ojämlikheten. Jag deltar i politiken eftersom jag vill göra mitt för att rädda världen. Egentligen skulle jag inte kunna föreställa mig ett liv utan att påverka saker.

Därför ställer jag upp i vårens riksdagsval.

I mitt arbete som verksamhetsledare och forskare vid Östersjö-kompetenscentret BALEX har det blivit tydligt för mig hur mycket klimatförändringen inverkan på välmåendet av vårt hav. Om vi vill göra Östersjön frisk igen behöver vi inte bara mer ambitiösa minskningar av näringsämnena, utan också en förändring av klimatpolitiken. Vi måste börja försvara klimatet och naturen på allvar.

Som jurist är jag också oroad för tillståndet av rättsstaten. Grundläggande och mänskliga rättigheter måste ses som en utgångspunkt i lagförändringen, inte som ett hinder. Också demokratin måste reformeras till mer direkt och inkluderande, annars kommer klyftan mellan medborgare och beslutsfattare att öka ytterligare och politikens legitimitet äventyras.

Vi lever också avgörande tider för att återställa utbildningens ära. Utbildningen från universiteten, yrkesinstitut och förskolepedagogik är i kris. Osäkerheten om arbete, utkomst och världens tillstånd lägger på ungdomars psykiska problem. Samlingspartiets, centerns och sannfinländarnas regering har skurit ner på speciellt unga, barnfamiljer, fattiga och kvinnor. Riktningen måste ändras.

Jag vill fatta beslut som förhindrar problem och förbättrar jämlikheten och jämställdheten. Vi behöver en jämlik reform av familjeledigheter, ett förbud av organiserad rasism och basinkomst.

Jag har ägt de senaste 10 åren för att bygga ett hållbart samhälle, från lokal nivå upp till internationella uppdrag. Jag har entusiasm, ivrighet och erfarenhet för att förändra Finland och världen. Jag tror att jag är rätt person att göra denna förändring i parlamentet, tillsammans med andra.

Välkommen med!

Share

Puhe kansainvälisenä tyttöjen päivänä Planin tilaisuudessa

Kunnon mielenosoitusmeininki.
Kunnon mielenosoitusmeininki Liljan patsaalla.

 

Olen ylpeä ollessani nainen, tyttö. Usein nuorempana mietin kuitenkin, olisiko helpompaa jos olisin syntynyt pojaksi. Yhteiskunta nimittäin odottaa tytöiltä kovin erilaisia asioita kuin pojilta. Tämä ajatus olisi varmasti ollut paljon voimakkaampi, jos olisin syntynyt muualle kuin tasa-arvon mallimaahan Suomeen: Tytöt kohtaavat edelleen kaikkialla maailmassa syrjintää ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

Asuin pari vuotta sitten puoli vuotta Sansibarilla opiskelemassa ja tekemässä kehitysyhteistyötä. Halusin lähteä matkalle nimenomaan edistämään tasa-arvoa ja näyttämään itsenäisen, koulutetun ja vahvan naisen mallia. Jossain määrin onnistuinkin varmasti kylvämään ajatuksen naisen tasa-arvoisesta asemasta paikallisten hyvinkin konservatiivisessa maailmassa eläneiden keskuudessa. Puhuin siitä, miten mies ei omista vaimoaan, miten tyttö on yhtä arvokas kuin poika ja miten naisella on samanlainen oikeus kunnolliseen työpaikkaan kuin miehillä. Erityisesti vakuutuin kuitenkin asiasta, jota on toitotettu aina kehitysyhteistyöstä puhuttaessa: Tärkeintä tasa-arvon ja elintason edistämisessä on koulutus, koulutus ja koulutus.

Tyttöjen koulutus on maailman vahvin ase epätasa-arvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Se on paras tapa nostaa maa köyhyydestä ja lisätä sivistystä. Laadukkaalla koulutuksella saadaan parhaat potentiaalit käyttöön, ja tytöt saavat hyödyntää koko osaamistaan. Tyttöjen ja naisten koulutuksesta hyötyy koko yhteisö ja yhteiskunta. Koulutettujen naisten lapsilla on sitä paitsi huomattavasti suuremmat mahdollisuudet elää yli viisivuotiaiksi.

Maailmanlaajuisesti 65 miljoonaa tyttöä ei kuitenkaan tällä hetkellä pääse kouluun. Monen tytön koulutie katkeaa lapsiavioliittoon, raskauteen tai väkivallan pelkoon. Tytöt kärsivät poikia useammin myös aliravitsemuksesta, laadullisesti huonommasta koulutuksesta, lapsikaupasta ja aidsista.

Kaikilla tytöillä on oikeus lapsuuteen ja oppimiseen. Naisten ja miesten on voitava toimia yhtä lailla päättäjinä ja samoissa ammateissa. Kehitysmaiden tasa-arvon, koulutuksen sekä seksuaaliterveyden edistäminen kulkevat käsi kädessä. Jotta koulutus toteutuisi, on vahvistettava tyttöjen suojelua esimerkiksi väkivallalta, lapsiavioliitoilta ja sukupuolielinten silpomiselta. Köyhyys, taudit, huonot kulkuyhteydet, ääriliikkeet ja konfliktit ovat suurimpia rakenteellisia esteitä niin tyttöjen kuin poikien koulutukselle, mutta vaikuttavat heihin eri lailla.

Tyttöjen koulutuksen ja oikeuksien edistäminen sai eilen merkittävän tunnustuksen, kun asian puolesta aktiivisesti toiminut 17-vuotias pakistanilainen Malala Yousafzai vastaanotti Nobelin rauhanpalkinnon historian nuorimpana. Malala alkoi 11-vuotiaana kirjoittaa BBC:n julkaisemaa kriittistä päiväkirjaa tyttöjen koulutuksesta. Hänet yritettiin hiljentää vuotta myöhemmin Taleban-järjestön ammuttua häntä kolmesti päähän koulubussissa. Malala kuitenkin selvisi, eikä hiljentynyt. Nykyään Malala toimii muun muassa Planin Koska olen tyttö -kampanjan tukijana. Kampanja on pystynyt varmistamaan koulutuksen jo neljälle miljoonalle tytölle ja parantanut 500 miljoonan tytön asemaa lakimuutoksilla.

Maailma tarvitsee Malalan kaltaisia rohkeita edelläkävijöitä, mutta myös meitä kaikkia muita ja pieniä tai suurempia panoksiamme. YK:ssa Suomen ja muiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä uudet laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen, väkivallan lopettamisen sekä seksuaaliterveyden tavoitteet. Sen lisäksi tarvitaan meidän kaikkien esimerkkiämme. Ollaan ylpeitä naisistamme ja naiseudestamme, riippumatta ruumiinrakenteestamme, koulutuksemme laadusta, seksuaalisesta suuntaumuksestamme, ulkonäöstämme, työllisyystilanteestamme tai siitä, olemmeko lapsettomia vai lapsellisia.

Hyvää tyttöjen päivää kaikille!

Liljan patsas
Plan Turku valaisi Liljan patsaan vaaleanpunaiseksi kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi. Taustalla Planin lipaskerääjä.

(Lähteet: Plan Suomi, Vihreiden naisten blogi)

Share

Tänään valitaan Euroopalle suunta

Tänään huipentuu lähes vuoden kestänyt työ, kun Eurooppa äänestää suunnan päätöksenteolle seuraaviksi viideksi vuodeksi. Tämä suunta vaikuttaa maailman ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin ratkaisevasti. Vihreät haluaa uudistaa Euroopan: Pelastaa ilmaston, korjata työttömyyden ja puolustaa vapautta. Tässä työssä voi olla mukana äänestämällä vihreitä ehdokkaita numeroilla 152-171.

Minua voi äänestää kirjoittamalla lappuun numeron 161. Haluan rakentaa ratkaisujen Eurooppaa, joka ottaa kärkitavoitteekseen ilmastonmuutoksen torjunnan, suojelee ympäristöään, luo uutta avointa demokratiaa, vie ihmisoikeuksia maailmalle ja panostaa nuoriin. Näissä vaaleissa hienointa on ollut päästä pitämään esillä niitä minulle kaikkein tärkeimpiä arvoja ja asioita. On ollut helppoa sanoa, että itseltä löytyy parlamenttityöskentelyyn sekä palavaa innostusta että kokemusta ja tietoa.

Vaikeampaa on pukea sanoiksi tätä valtavaa kiitollisuutta niitä kohtaan, jotka ovat olleet mukana kampanjassa ja auttaneet paremman maailman rakentamisessa pala palalta. Tämä eurovaalityö on ollut yhteistä, ja mukana olleiden ihmisten määrä pistää nöyräksi. Kiitos teille jokaiselle! Olen kanssanne saanut käydä paikoissa, joihin en muuten olisi eksynyt, kiertää Suomea, oppia valtavasti uutta, innostua yhä uudestaan ja kohdata päivittäin uusia haasteita. Politiikka on yhteistyötä, ja maailma muuttuu pienin mutta määrätietoisin askelin. Siihen tarvitaan kaikkia.

Ei siis muuta kuin äänestämään. Mukaan tarvitset ainoastaan henkilöllisyystodistuksen: Passin, ajokortin tai henkilökortin. Mukaan kannattaa ottaa myös kaverit. Äänestyspaikkasi voit tarkistaa osoitteesta http://vrk.navici.com/. Illalla jännitetään vaalitulosta!

Share

Vappupuhe 1.5.2014 nuorten hyvinvoinnista

Nuorilla ja opiskelijoilla on vappuna paljon juhlittavaa. Maassamme opintotuki takaa sen, että on mahdollista opiskella ja elää samaan aikaan. Tässä huolestuttavassa taloustilanteessa opiskelijoihin vaikuttavat suurimmat leikkaukset on saatu estettyä. Koulutus on säilynyt maksuttomana.

Meillä olisi kuitenkin vielä paljon saavutettavaa. Nuorilla on moni asia niin hyvin, että voi olla vaikeaa huomata miten paljon meillä oikeastaan olisi sananvaltaa, jos oikeasti käytämme sitä. Ja sananvaltaa sietääkin käyttää. Meidän yhteiskuntamme ei nimittäin ole nuorille aivan valmis.

Päätöksenteossa nuoret ovat yhä aliedustettuina. Opiskelusta uhkaa tulla putki joka suoritetaan sen enempää elämättä, eikä työuran alkukaan näytä monelle hohdokkaalta. Mielenterveysongelmat lisääntyvät jatkuvasti – yhteiskunta on monelle nuorelle kova paikka.

Myös turkulaisnuorten työttömyys on pyrkimyksistä huolimatta kasvussa. Työttömänä olleita alle 25-vuotiaita nuoria on koko ajan enemmän ja enemmän. Tavoitteissa on epäonnistuttu.

Kaikkialla eivät asiat nuorilla ole näinkään hyvin. Yli 7,5 miljoonaa 15–24 -vuotiasta eurooppalaista on tällä hetkellä vailla työtä tai koulutuspaikkaa. Korkean työttömyyden alueilla ongelma ei ole yksin nuorisotyöttömyys vaan työttömyys ylipäätään. Nuorisotyöttömyys on kuitenkin erityisen huolestuttava ilmiö, sillä työtön 20-vuotias on valitettavan suurella varmuudella myöhemmin myös työtön 50-vuotias.

Euroopan unionin pitäisi investoida työllistäviin hankkeisiin, kuten raideprojekteihin, uusiutuvaan energiaan ja palvelualoihin. Panostamalla vihreään teknologiaan ja ekotehokkaisiin aloihin teemme työllisyyden lisäksi palveluksen ympäristölle ja taloudelle. Myös pk-yritysten lainansaantia pitää helpottaa ja nuorten yrittämistä tukea. Harmaata taloutta tehokkaasti ehkäisemällä ja veroparatiiseja poistamalla saataisiin paljon varoja työllistäviin hankkeisiin.

Nuorten hyvinvointia on priorisoitava – meillä ei ole varaa hukata kokonaista sukupolvea työttömyyden ja epätoivon jalkoihin. EU:n nykyinen nuorisotakuu edellyttää jäsenmaiden takaavan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuun toteuttamiseen on unionin budjetissa suunnattu kuitenkin vain 6 miljardia euroa. Tämä summa on täysin riittämätön. Unioniin tarvitaan paitsi nuorisotakuu, myös tulevaisuustakuu, joka tuo Euroopan nuorille tulevaisuudennäkymät takaisin. Nuoriin panostaminen on ennaltaehkäisyä ja tasa-arvoa: oikeus hyvään vanhuuteen kuuluu myös nykynuorille.

Nuorisotyöttömyyttä ei saada kuriin pelkillä virkamiestyöryhmillä. Sen hillitsemiseksi tarvitaan erityisesti työelämän panostuksia ja nuoria itseään. He tietävät parhaiten, miten heihin itseensä vaikuttaviin ongelmiin pitää puuttua. Siksikin nuoria tarvitaan vallan kahvaan.

Asiat Euroopassa ja maailmanlaajuisesti eivät ehkä olisi niin huolestuttavalla tolalla, jos päättää olisivat saaneet ne ihmiset, jotka elävät sitä tulevaisuutta, jossa päätökset vaikuttavat. Vanha manner tarvitsee nuorta näkökulmaa. Meidän täytyy uskaltaa päästää myös nuoret vallan kahvaan.
Äänestysikäraja pitää laskea 16 ikävuoteen, ja nuorten kuulemiseen on kehitettävä nuorille luontevia ja selkeitä välineitä esimerkiksi internetissä. Kuulemisen kokonaisuus ei saa olla sekava, mutta erilaisille ihmisille on luontevaa käyttää ääntään eri tavoin.

Juhlikaamme myös tätä näin työn juhlana. Hauskaa vappua!

Share

Ehdolle eurovaaleihin

Maailma muuttuu kun sitä muutetaan. Siksi olen mukana politiikassa, ja samasta syystä myös toukokuun europarlamenttivaaleissa.

Kuten tämän päivän Turun Sanomista on voinut lukea, Vihreät on siis valinnut minut yhdeksi kahdestakymmenestä ehdokkaasta lähestyvissä eurovaaleissa. Kaikkia ehdokkaita saa äänestää koko maassa. Hyvässä seurassa on ilo työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta.

Euroopan unioni on luotu rakentamaan rauhaa ja yhteistyötä sivistyksen ja kulttuurin mantereelle. Euroopalla ja maailmalla on nyt edessään uusia haasteita. Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat eivät tunne rajoja. Kansalaiset ovat vieraantuneet unionin päätöksenteosta. Talouden kriisi uhkaa kadottaa nuorison alleen.

Euroopan unionia tarvitaan, sillä rajat ylittäviin ongelmiin täytyy löytää rajat ylittävät ratkaisut. Haluan luoda Eurooppaa, joka ottaa kärkitavoitteekseen ilmastonmuutoksen torjunnan, peruskorjataan demokraattiseksi ja avoimeksi kansalaisten unioniksi, lopettaa ihmisistä piittaamattoman suljettujen ovien säästötalouspolitiikan ja panostaa nuoriin sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Haluan Euroopan unionin keskittyvän olennaiseen ja toimivan erityisesti ihmisoikeuksien, ympäristönsuojelun, rauhan ja työllisyyden edistäjänä.

Unioniin tarvitaan demokratian peruskorjaus. Ihmiset kokevat EU:n kaukaiseksi, eikä syyttä. Kansalaisilla pitäisi olla suurempi sananvalta unionin päätöksenteossa. Suoraa demokratiaa ja muita suoria vaikutuskanavia pitää jalkauttaa koko Euroopan laajuisesti.

Unioniin tarvitaan aitoa tahtoa pysäyttää ilmastonmuutos. Jos meillä ei ole puhdasta ympäristöä, meillä ei ole mitään. Tarvitsemme EU:n laajuisen ilmastolain, panostusta vihreän alan työpaikkoihin ja kunnolliset ympäristönormit. EU:n on oltava johtava ilmastonmuutoksen torjuja kansainvälisissä neuvotteluissa.

Unioniin tarvitaan paitsi nuorisotakuu, myös tulevaisuustakuu, joka tuo Euroopan nuorille tulevaisuudennäkymät takaisin. Tarjotun työn tai opiskelupaikan on oltava mielekäs. Euroopan on luotava työpaikkoja vihreän uusjaon avulla: Panostamalla vihreään teknologiaan ja ekotehokkaisiin aloihin teemme työllisyyden lisäksi palveluksen ympäristölle ja taloudelle.

Unionin ykkösvientituotteita ovat ihmisoikeudet, rauhantyö ja tasa-arvo. Pehmeät arvot ovat yllättäen yleensä niitä kovimpia. Arvot edellä pärjäämme myös kansainvälisesti taloudessa, koulutuksessa ja sivistyksessä.

Uskon vahvasti siihen, että solidaarinen, kestävä ja oikeudenmukainen Eurooppa on tulevaisuuden Eurooppa, jossa jokainen voi elää tyytyväisenä. Maailmaa on kuitenkin tylsä ja mahdoton muuttaa yksin. Siksi olisi hienoa saada sinut mukaan auttamaan tässä missiossa. Sekä pienemmät että suuremmat panokset ovat lämpimän tervetulleita.

Kampanjaryhmään voi ilmoittautua nettilomakkeen kautta.

Voit myös ottaa yhteyttä vaalipäälliköihini Vaula Metsoon, vaula.metso(a)vihreat.fi, ja Johannes Elmnäiseen, jtelmn(a)utu.fi.

Opiskelijan kampanja kaipaa myös lahjoituksia.

Suuren palveluksen teet lisäksi, jos seuraat minua sosiaalisessa mediassa ja jaat pitämiäsi postauksia eteenpäin tutuillesi:
www.facebook.com/Ilvessalo
www.twitter.com/SaaraIlvessalo

Share

Miksi mukaan Turku-sopimukseen?

Turun vihreät, kuten suurin osa muistakin Turun valtuuston ryhmittymistä, lähti tänään mukaan Turun uuden valtuuston ryhmien väliseen sopimukseen. Olen keskustellut muutaman ihmisen kanssa siitä, miksi lähteä mukaan Turku-sopimukseen ja mitä hyötyä siitä on. Yritän nyt avata tätä keskustelua omalta osaltani.

Turun Vihreä valtuustoryhmä on olemassa, jotta voisimme tehdä Turusta vihreämpää: Ekologisempaa, demokraattisempaa, onnellisempaa. Vaalitulos antoi meille tällä kertaa valtuutuksen tehdä tätä työtä kymmenen valtuutetun voimin 67-henkisessä valtuustossa, mikä on yksi valtuutettu vähemmän kuin viime kaudella. Tällä voimalla ei yksin muuteta Turkua, vaan muutostyö vaatii yhteistyötä.

Ilman Vihreiden työtä puolueiden välisissä neuvotteluissa Turku-sopimuksessa ei olisi lainkaan ympäristö- tai ilmastokirjauksia. Nyt sopimuksessa linjataan muun muassa energiankäytön tehostamisesta, ilmasto- ja ympäristöstrategian tavoitteiden tarkistamisesta, kestävästä kaupunkiliikenteestä ja pikaraitiotien rakentamisesta. Meidän tehtävämme on huolehtia, että nämä linjaukset myös etenevät. Ilman Vihreitä sopimusosapuolena tätä seurantaa tuskin tehtäisiin samalla tarkkuudella. Saimme myös monia muita tavoitteitamme sopimukseen, ja erityisen tyytyväinen olen investointeihin, yrityksiin, ennaltaehkäisyyn, maahanmuuttajien kotouttamiseen ja osallisuuteen liittyviin kirjauksiin.

Sopimus on yleisluontoinen. Se on sekä hyvä että huono asia. Toisaalta valtuusto saa nyt vaikuttaa linjoihin, toisaalta kova vääntö on siis vasta edessä sopimuksen nyt liikkuessa yleisluontoisella diipadaapa-tasolla. Kunnon työ alkaa siis tästä: Se mitä me neuvottelijat yleisluontoisella tasolla saimme nyt sopimukseen on saatava myös myöhemmin tehtäviin strategioihin tarkempina linjauksina. Tämä työ ei näillä poliittisilla suhteilla tule olemaan helppoa – Otetaan esimerkiksi vaikka pyörätiet, pikaraitiotie, rakennemalli, avoimuus ja ennaltaehkäisy.

Ohjelman ehdottomasti konkreettisinta antia on ensimmäisen kappaleen talousosio. Tämä on perusteltua, koska lyhyen tähtäimen suurin haaste Turussa on ehdottomasti talouden tasapainottaminen. Taloustilanteemme on hirvittävä. Talouden tasapainosta huolehtiminen on Vihreille tärkeää: Siinä on kyse oikeudenmukaisuudesta, tulevien sukupolvien kyvystä huolehtia omista palveluistaan sen sijaan, että he maksaisivat meidän ylikulutuksemme velkoja ja korkoja.

Olen lähtenyt politiikkaan mukaan kantamaan vastuuta ja tekemään kovaa työtä. Totta kai olisi hauskempaa kuuluttaa omia tavoitteitaan eikä kompromisseja, mutta asioita kuitenkin saa eteenpäin kompromissien kautta. Kompromisseissa suututtaa usein se, että niitä tehdään suljettujen ovien takana eikä viesti omista tavoitteista ja saavutuksista tule kirkkaana ulos. Sanon kuitenkin mieluummin tuleville sukupolville olleeni vaikuttamassa asioihin ja pelastamassa ainakin osaa mailmaa kuin olleeni oikeassa mutta saaneeni aikaiseksi ei-mitään. Ryhmien ja yksittäisten toimijoiden, allekirjoittaneenkin, tehtävä on kuitenkin kuitenkin viestiä tavoitteista, voitoista, tappioista ja saavutuksista.

Pelkoni sopimuksen suhteen on, että neuvottelut ja konsensuksen hakeminen johtaa politiikan avoimuuden kärsimiseen, tai ei ainakaan lisää sitä erityisesti. Tämän takia kaikki neuvottelut, valtuustoryhmien puheenjohtajien kokoukset, lautakuntien työskentely ja kaupunginhallituksen toiminta on toteutettava mahdollisimman avoimesti. Mahdollisimman monet kokoukset on pidettävä avoimesti ja videoitava nettiin. Avoimuuden aloitteen pitäisi mieluusti tulla suurimpien puolueiden suunnasta. Kuten olen kuitenkin jo todennut, on vihreiden tehtävä kaikkensa ja oma osuutensa avoimuuden lisäämisessä. En aio vaieta kannoistani ja mielipiteistäni, vaikka niistä vain osa menisi kompromisseissa läpi, eikä näin pitäisi toimia kenenkään muunkaan.

Toinen pelkoni sopimuksen suhteen on avoimuuteen liittyvä sopimuksen sitoumusliite, jossa vaaditaan konsensusta tärkeissä asioissa, kuten yleiskaavoissa. Vihreät ei voi sitoutua laittomaan tai epäekologiseen kaavoitukseen, ja muutenkin minusta ei olisi paha asia äänestää valtuustossa asti sellaisista asioista, jossa vastakkain on kaksi vaihtoehtoa jotka kumpikin voidaan katsoa sopimuksen mukaisiksi. Pidän politiikasta, jossa asiat keskustelevat ja riitelevät ihmisten sijaan, ja kannatan yhteistyön tekemistä aina sellaisten puolueiden ja ryhmittymien kanssa, jotka kyseisessä asiassa ovat samoilla kannoilla. Tällöin ei minusta olisi paha asia äänestää, vaan se kertoisi puolueiden väliltä löytyvistä eroista. Katsotaan kuitenkin mitä tämä sitoumuskirjaus käytännössä tulee tarkoittamaan.

Yleisesti ottaen suhtaudun isojen linjojen vetämiseen neljäksi vuodeksi positiivisesti ja innolla odottaen. Politiikka on yhteistyötä, mutta myös kuntalaisten ja kaupungin hyväksi työskentelyä. Tämän takia yhteistyön rinnalla on huolehdittava siitä, että jokainen turkulainen saa halutessaan tietää, mitä on päätetty ja missä sekä mitkä asiat ovat suunnittelussa. Nyt edessä on kuitenkin suuri työ tavoitteiden konkretisoimiseksi ja eteenpäin saamiseksi, mikä onkin politiikan parasta antia.

Share

Kiitos kaikille vaalityöstä – Tänään äänestämään!

Vaalien aika on ihanaa. Saa puhua politiikkaa, keskustella visioista, ratkaisuista ja tulevaisuudesta. Ihmisiä kiinnostavat päätöksenteko, muutos ja yhteiset asiat, ja näin sen pitäisi olla vaalien välissäkin. Vaalit ovat kuitenkin ihanaa aikaa myös, koska niiden alla samanhenkiset ihmiset tekevät yhteistyötä, puhaltavat yhteen hiileen ja auttavat toisiaan.

Politiikka ei olisi mitään yksin tehtynä. Demokratian ideakin on yhdessä toimiminen, sillä yksin voi saada kovin vähän aikaan. En voisi olla kiitollisempi kaikille niille, jotka ovat auttaneet minua kampanjassa ja pistäneet omaa aikaansa sekä rahaansa likoon paremman Turun puolesta. Kiitos kaikille teille; Erityisesti äidilleni, isälleni, Eero-veljelleni, Vaulalle, Oskulle, Artolle, Mikolle, Eveliinalle, Aidalle, Annalle, Paulille, Aleksille, Niinalle, Jukalle, Sonjalle, A-K:lle, Hennalle, Marialle, toiselle Marialle, Ellenille, Maunolle, Lasselle, Simolle, Hannelelle, Tuomakselle, Helenalle, Esalle, Kalevalle, Sinikalle, Sampolle, Wolfgangille, Ernolle, Tainalle, Millalle, kaikille kanssaehdokkaille sekä niille, jotka kiireessä unohdin nimetä :)

Tänään on tämän kovan työn summauspäivä, jossa nähdään, mihin suuntaan Turkua lähdetään kehittämään. Numeroa 445 kannattaa äänestää, jos haluaa nähdä Turussa pikaraitiotien, kunnon pyörätieverkostot, ekologista vanhaa säilyttävää rakentamista mutta ei toriparkkia. Haluan, että Turku ottaa luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä ilmastonmuutoksen tosissaan. Palvelut on tuotettava ennaltaehkäisevästi ja joustavasti, kaikkien onnellisuutta tavoitellen. Tämä kaikki pitää tehdä käyttämällä enemmän suoraa ja osallistavaa demokratiaa.

Näitä tavoitteita haluan lähteä aktiivisesti ajamaan eteenpäin, ja uskon, että minussa on sekä siihen tarvittavaa nuoruuden intoa että politiikan kokemusta. Minä ja muut vihreät haluamme rakentaa vihreää, avointa, demokraattista, ekologista, onnellista ja kaikista huolehtivaa Turkua. Jos olet samaa mieltä, toivon, että käyt tänään äänestämässä ja otat pari kaveriakin mukaan. Mukaan ei tarvita kuin henkilöpaperit (kotiin postitettua äänestuslappuakaan ei siis tarvita), ja äänestyspaikkasi voit tarkistaa täältä. Kiitos luottamuksesta äänensä antaneille ja muuten tsempanneille!

Lue kuntavaaliteemoistani.

Äänestäjän tervehdys Vihreiden vaalimökillä perjantai-iltana.
Share

Ennaltaehkäisyn tulee näkyä myös budjetissa

Julkaistu Turun Sanomissa 27.10.2012

Mitä yhteistä on toimivalla pyörätieverkostolla, alakulttuurilla ja koulukuraattorilla? Ne kaikki ovat ongelmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä – oli kyse sitten sydän- ja verisuonitaudeista, masennuksesta tai syrjäytymisestä.

Politiikassa huomio keskittyy varsinkin näin taloudellisesti vaikeina aikoina valitettavan usein ongelmien hätäisiin ratkaisumenetelmiin niiden estämisen sijaan. Painopistettä on muutettava. Emme saa elää seurausyhteiskunnassa, jossa ongelmien seurauksiin kiinnitetään enemmän huomiota kuin syihin. Tämä nousi esille myös mielipidekirjoituksessa ”Lapsen syrjäytymisen syynä usein vanhempien päihdeongelma” (TS 19.10.).

Resurssien käyttäminen ongelmien ehkäisyyn pelkän seurausten korjaamisen sijaan tuo sekä inhimillistä että taloudellista säästöä. Ennaltaehkäisy ei saa olla pelkkiä hankkeita vaan pitkäjänteistä ja määrätietoista, muuhun toimintaan juurrutettua työtä.

Ennaltaehkäisyyn ei aina ymmärretä panostaa siksikään, että sen tuloksia on hankalampi vertailla ja mitata kuin viime hetken hätäratkaisupalveluiden vastaavia. Tutkimuksia kuitenkin on. Esimerkiksi yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoonan ja psykiatrinen hoito jopa 15 000 euroa kuukaudessa, kun taas vaikkapa kunnollinen kouluterveydenhuolto kustantaa vain 125 euroa vuodessa.

Mielenterveyteen ja muihinkin ongelmien mahdollisiin pesimäalustoihin vaikuttavat useat eri tekijät, niin perinnölliset kuin ympäristöstä johtuvat. Tekijöiden moninaisuudesta johtuen ennaltaehkäisyn toimia pitää toteuttaa myös perinteisten sektoreiden ulkopuolella ihmisen päivittäisessä elinympäristössä. Kaikessa pyörätierakennuksessa, kulttuurituotannossa, liikuntapaikkojen aukioloissa, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa, päiväkotitoiminnassa, kouluissa, vanhainkodeissa ja pienissä opetusryhmissä pitää muistaa nähdä ennaltaehkäisyn rooli – myös budjetista päätettäessä.

Saara Ilvessalo
Kirjoittaja on varavaltuutettu (vihr), oikeusnotaari ja opiskelija.
Share

Vihreiden vaaliohjelma julkaistu – Tavoitteena avoin vihreä Turku

Julkistimme tänään Turun Vihreiden kanssa vaaliohjelman ensi valtuustokaudeksi 2013-2016. Vaaliohjelmatyöryhmän puheenjohtajana en voi olla muuta kuin erittäin tyytyväinen tuotokseemme. Ohjelman julkistamisesta uutisoitiin mm. Turun Sanomissa, TSTV:ssä (“Vihreiden vaaliohjelma julki”, 5.9.) ja Svenska Yle Åbolandissa. Paikalla olivat myös Aamuset, Turkulainen ja Åbo Underrättelser.

Turun vihreiden kuntavaaliohjelma löytyy täältä

.

Tiedote:

Vihreiden vaalitavoitteena avoin vihreä Turku

Turun vihreät julkisti kuntavaaliohjelmansa keskiviikkona 5.9. Ohjelman tavoitteena on avoin vihreä Turku. Vaaliohjelmassa kerrotaan, minkälaista Turkua Vihreät tavoittelee, ja ne keinot, joilla tavoitteisiin pyritään.

– Vaaliohjelman avulla äänestäjät tietävät, mitä asioita Vihreät lähtee vaalikaudella ajamaan. Vaalien jälkeen ohjelma luo perustan Vihreiden valtuustotyöskentelylle Turussa, toteaa vaaliohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

– Kuntavaalit ovat ilmasto- ja ympäristövaalit. Turussa on ratkaistava ensi vaalikaudella jäte- ja energiaratkaisut kestävällä tavalla. Turkua pitää rakentaa hiilineutraalisti ja viihtyisästi sekä toteuttaa pikaraitiotie ja keskustan pyörätieverkosto, tiivistää kaupunginhallituksen jäsen Mikko Laaksonen.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Elina Rantanen korostaa ennaltaehkäisevien palveluiden merkitystä.

– Lasten ja nuorten syrjäytyminen on yksi vakavimmista kysymyksistä, joihin politiikalla pitää olla vastauksia. Haluamme enemmän matalan kynnyksen apua perheille, viihtyisiä asuinalueita ja innostavia keinoja toteuttaa nuorisotakuuta, Rantanen luettelee.

Kärkenä Vihreiden vaaliohjelmassa on avoimuus. Ilvessalon mielestä osallistavalla ja mahdollisimman demokraattisella päätöksenteolla syntyy myös parempia päätöksiä.

– Kaupunkilaisten pitää voida osallistua kansanäänestyksin, keskustelu- ja kuulemistilaisuuksin sekä nettiosallistumisen ja lähidemokratian keinoin, aina valmisteluvaiheesta itse päätöksentekoon, Ilvessalo vaatii.

Turun vihreiden kuntavaaliohjelma “Avoin vihreä Turku” jakautuu kolmeen pääteemaan:

– Hyvän kaupunkiympäristön ilmastoystävällinen Turku

  – Kaikkia asukkaita palveleva Turku

  – Elinvoimainen ja asukkaitaan osallistava Turku.

  Vaaliohjelmaa on valmisteltu keväästä alkaen ja sen sisältö on kerätty laajasti ja keskustellen Turun vihreiden yhdistysten jäseniltä. Lopullisesti ohjelma hyväksyttiin kuntavaaliehdokkaiden kokouksessa 28.8.

  Share

  Kohti kunnallisvaaleja

  Olen palannut Sansibarilta koti-Suomeen ja yritän jälleen kovasti tottua paikalliseen arkeen. Mukavana porkkanana palata takaisin ovat syksyn kunnallisvaalit, joiden työ on nyt toden teolla lähtenyt käyntiin. Koska maailma ei ole vieläkään valmis, olen jälleen ehdolla vaaleissa.

  Erityisinä painopistealueina minulla on tänä(kin) vuonna järkevä kaupunki- ja liikennesuunnittelu, ilmaston- ja ympäristönsuojelu, tasa-arvoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ja avoimuus sekä demokratia – Koska näitä asioita ei edelleenkään ole laitettu kuntoon. Haluan pyöräteitä, kävelykatuja, pikaraitsikan, puistoja, luomua, ennaltaehkäisyä, laadukkaita palveluita opiskelijoille, avoimia kokouksia ja kansanäänestyksiä.

  Jos haluat olla vaaleissa mukana enemmänkin, ota yhteyttä vaalipäällikkööni vaulametso(a)gmail.com tai suoraan minuun, saara.ilvessalo(a)vihreat.fi. Voit myös tykätä Facebook-sivustani tai lahjoittaa rahaa kampanjaan.

  Share