Kuntavaaliteemat 2012

Haluan olla mukana rakentamassa ekologista, demokraattista ja historiaansa kunnioittavaa Turkua, jossa on tilaa raitiovaunuille, vanhoille rakennuksille, eläimille, luonnolle, erilaisille ihmisille, ennaltaehkäiseville palveluille, pyörille, vihreälle taloudelle ja kansanäänestyksille. Turusta on rakennettava kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus olla onnellinen. Tämä koskee niin ihmisiä, eläimiä kuin ympäristöä.

1. Rakentava, säilyttävä ja liikkuva Turku

Turun valttikortteja ovat historiallisuus, kulttuuri ja luonnonläheisyys – Tätä imagoa on vahvistettava. Keskusta on uudistettava ihmisten, ei autojen, ehdoilla. Viihtyisässä ja vihreässä Turussa on pyöräväyliä, kävelyreittejä, joukkoliikennettä ja vapaata oleskelutilaa. Rakentamisen pitää olla esteettistä ja ekologista.

• Rakennetaan pikaraitsikka, kattava pyörätieverkosto ja kävelykatuja.
Ei toriparkille. Uudistetaan ja kehitetään toria viihtyisämmäksi pikaisesti.
Vanhat arvokkaat rakennukset ja tärkeät virkistysalueet säilytetään järkevällä rakennuspolitiikalla.
• Uusi rakentaminen on hiilineutraalia ja olemassaolevaa täydentävää.

2. Ympäristöä, ilmastoa ja eläimiä suojeleva Turku

Turun pitää pyrkiä edelläkävijäksi ekologisuudessa: Meidän on rakennettava kaupungillemme luonnonmukaisuuden ja ympäristöystävällisyyden imagoa. Vihreä Turku on eläinten ja ihmisten kunta.

• Rakennetaan ajanmukaiset suojeluverkostot ja suojellaan Itämerta aktiivisesti mm. tukemalla maatalouden ravinteiden kierrätystä, luomutuotantoa ja tehokasta jätehuoltoa.
• Turku sitoutuu ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennyksiin. Energia tuotetaan uusiutuvilla.
• Kaupunki käyttää reilua kauppaa ja ekologista lähi-, kasvis- ja luomuruokaa.
• Kuljetaan kohti hiilineutraaliuutta ja nollapäästöjä. Vähennetään kulutusta.

3. Onnellinen, tasa-arvoinen, asukkaistaan huolehtiva Turku

Kaupunki on olemassa kaupunkilaisia varten, ei toisin päin. Ongelmia ennaltaehkäisevä päätöksenteko vähentää paitsi kustannuksia, myös inhimillistä kärsimystä. Mukavat kunnat menestyvät: Turun on voitava tarjota jokaiselle asukkaalleen onnellisuuden eväät.

Kulttuuriin, liikuntaan, kouluterveydenhuoltoon ja nuorten mielenterveyspalveluihin panostetaan ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
• Turussa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Huolehditaan siitä, että kuntauudistukset edistävät tasa-arvoa. Perheväkivaltaan puututaan.
• Turusta tehdään yrityksiä houkutteleva, yrittäjyyttä tukeva ja opiskelijoihin panostava vihreän talouden keskus, jossa syntyy uusia työpaikkoja.
• Jokaiselle turkulaiselle taataan joustavat ja saavutettavat palvelut.

Millaisella päätöksenteolla tämä tehdään?

Valta kansalle – Lähidemokratiaa ja suoria vaikutuskanavia

Turusta on tehtävä avoimuuden ja demokratian edelläkävijä – Niillä taataan paremmatja laadukkaammat päätökset, joihin kuntalaisetkin sitoutuvat. Vallan on oltava kaikilla asukkailla kaikissa päätöksenteon vaiheissa aina suunnittelusta seurantaan. Näin tehdään loppu Turun taudille.

• Rakennetaan uudenlaista lähidemokratiaa: Kaupunginosavaltuustoja, osallistavaa budjetointia sekä internetin palaute- ja aloitekanavia.
• Lisätään avoimuutta: Lautakuntien kokoukset avataan, valtuuston kokoukset videoidaan nettiin ja päättäjien sidonnaisuudet julkistetaan.
• Turku järjestää suoria kansanäänestyksiä kaupunkilaisia puhuttavista asioista. Kaupunkilaisten aktiivisuutta äänestysaloitteiden tekemisessä edistetään.
• Päätöksistä ja suunnitteilla olevista asioista tiedotetaan aktiivisesti. Järjestetään kaupungin johdon tapaamisia, kaava- ja kuulemisiltoja, palvelupaneelita, kansalaisjuryja, konsensuskonferensseja ja nuorten vaikuttamiskanavia.

Share