Kunnallisvaalit 2008

Kunnallisvaalibudjetti 2008 | Kunnallisvaaliteemat 2008

Ensimmäiset vaalini olivat kuntavaalit 2008, joissa tulin valituksi varavaltuutetuksi 200 äänellä. Näiltä sivuilta löytyy tuonaikaisia aatteitani.

Tavoitteenani on olla mukana tekemässä Turusta kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus olla onnellinen. Tämä koskee niin ihmisiä, eläimiä kuin ympäristöä. Politiikassa on tärkeää ennaltaehkäistä ongelmia – Tämä vähentää paitsi kustannuksia, myös inhimillistä kärsimystä. Asiat muuttuvat, jos niitä muutetaan, ja muutoksia on tehtävä nyt, ei vasta huomenna. Tarvitaan rohkeutta kyseenalaistaa, ideoita muuttaa ja tarmoa edistää.

Syitä, joiden takia olen politiikassa mukana ovat mm. seuraavat:

  • Meillä on velvollisuus ja oikeus lakata hyväksikäyttämästä luontoa sekä ympäristöä ja korjata se, mitä olemme jo saaneet aikaan.
  • Tasa-arvo ei saa jäädä vain sanojen tasolle. Juuri kunta voi vaikuttaa esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan ja maahanmuuttajakysymyksiin.
  • Nuorista ja lapsista on huolehdittava nykyistä paremmin. Esimerkiksi mielenterveysongelmat on jätetty liian suurelta osin huomioimatta.
  • Kunnan on tarjottava kansalaisille enemmän vaikuttamismahdollisuuksia. Edustuksellinen ja suora demokratia eivät sulje toisiaan pois.
  • Kulttuurista nauttiminen on oikeus, joka kuuluu kaikille esimerkiksi varallisuudesta riippumatta.
  • Turun keskusta on uudistettava ihmisten, ei autojen ehdoilla. Viihtyisä ja vihreä keskusta kevyen liikenteen väylineen ja vapaine epäkaupallisine oleskelutiloineen on suunta, johon tulisi tähdätä.
Share