Kunnallisvaalien budjetti 2008

Vaalikampanjani budjetti vuoden 2008 kunnallisvaaleissa jakautui tuloihin ja menoihin seuraavasti:

Menot
– Ehdokasmaksu 40€
– Vaalimainosten paino 309€
– Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden suorapostitus 212€
– Turun ylioppilaslehden mainos 50€
– Åbo Akademin Valbullen-lehden mainos 75€
– Vihreiden Naisten mainos Turun Sanomissa 142,26€

Tulot
– Sukulaiset 56€
– Vihreät naiset 142,26€
– Vihreät nuoret ja opiskelijat 112€
– Loppurahoitus omista palkkatuloista ja muusta omaisuudesta

Share