Vem är Saara?

Ungdomlig entusiasm och stenhård erfarenhet

Jag är jurist, stadsfullmäktigeledamot och ordförande för stadsmiljönämnden hemma från Åbo. Jag arbetar som verksamhetsledare och forskare i ett kompetenscentrum för juridisk Östersjö-forskning. Jag utexaminerades som juris magister från Turun yliopisto och som rättsnotarie från Åbo Akademi. Jag har gått både daghem och grundskola på en svensk språkbadslinje och pratar därför flytande svenska.

Jag har jobbat för ett hållbart Åbo och en hållbar värld i över tio år – för tillfället är jag ledamot i stadsfullmäktige, vice ordförande för den gröna fullmäktigegruppen, stadsmiljönämndens ordförande och ordförande för den gröna landskapsfullmäktigegruppen. Jag jobbar även i Europarådets kommunalkongress och som ordförande för Gröna jurister. Åren 2015-2016 fungerade jag som Gröna ungas ordförande. Du kan läsa mera om mina förtroendeuppdrag här. På fritiden spelar jag trummor, sjunger, cyklar, går på gym och läser svenska deckare.

Jag är aktiv inom politiken, eftersom jag vill göra min del för att rädda världen. Jag vill bygga ett hållbart samhälle där naturen och miljön skyddas, där barn, unga och de svagaste tas hand om och där problem förebyggs. Jag vill ha ett samhälle där alla deltar i det demokratiska beslutsfattandet, där rättvisa, fred och mänskliga rättigheter förverkligas samt där jämlikhet är en del av vardagen.

Utöver insatser för att förändra världen blir jag lycklig av små saker, såsom vintercykling i Kuppisparken, bastu efter gymmet, somriga dagar i solen och filmkvällar hemma med mannen.

Politisk historia

Så länge jag minns har jag varit intresserad av att kunna påverka, och på något sätt har jag och den här viljan att kunna påverka växt mot samma håll. Som fyraåring beundrade jag, pinsamt nog, Paavo Väyrynen. Jag hade som vana att titta på TV och när Väyrynen uppträdde, slängde jag mig på fåtöljen och ropade: ”Vår räddning: Paavo Väyrynen!”. Min förtjusning försvann dock när jag med hjälp av mina föräldrar skrev ett brev till Väyrynen, som han aldrig svarade på. Som åttaåring skrev jag mina krav till den dåvarande presidenten Martti Ahtisaari. Jag önskade att han skulle förbjuda försäljningen av tobak och alkohol i världen, vilket han dock svarade på att han inte tyvärr har makt att göra. Mitt intresse för politik hade dock väckts, och detta intresse för politik och viljan att förändra på saker slutade som tur inte här. Jag minns hur jag brukade se på riksdagens plenum innan skolåldern och hur jag beundrade riksdagsledamöternas arbete.

Jag blev begärd att ställa upp som kandidat i kommunalvalet våren -08, eftersom samhället och olika påverkningsmöjligheter intresserar mig och, enligt vad jag hörde, eftersom jag skulle vara rätt person till att få förändringar till stånd. De Gröna var ett naturligt val, eftersom jag redan länge har varit av den åsikten att De Gröna är nuförtiden det enda beaktansvärda partiet. Dessutom fann jag helt enkelt ingen orsak att inte ställa upp, eftersom jag anser de gröna värden vara viktiga och jag vill ändra samhället att bli mer ekologiskt och lyckligt. De här målen har jag fått förverkliga som suppleant i stadsfullmäktige och inom olika förtroendeuppgifter som jag haft efter kommunalvalen hösten -08.

Jag är yngst i Åbo fullmäktige, och det här anser jag vara både en förmån och en styrka. Jag har både ungdomens entusiasm samt idérikedom och nästan 10 års erfarenhet av politik och beslutsfattande. Jag är inte rädd att säga mina åsikter, så jag hoppas att även Åbo och Finland är redo att gå från ord till handlingar. När jag blev begärd att ställa upp som kandidat i riksdagsvalet 2011, var jag nästan direkt färdig att börja arbeta. Valet gav mig en massa ny information och vilja att fortsätta med politiken – Och 744 röster, vilket var väldigt glädjande.

Från riksdagsvalet var det naturligt att fortsätta vidare till kommunalvalet igen. Jag ställde upp eftersom jag vill bidra till att göra samhället och Åbo mera grönt. Jag ansåg och fortfarande anser mig vara den rätta personen att främja de gemensamma gröna värdena – En lämplig blandning av ungdomens entusiasm och politisk erfarenhet från flera år. Jag fick fjärde mest röster av De gröna i Åbo och tack vare dessa 420 röstberättigade har jag fått fortsätta mitt arbete som ledamot i Åbo stadsfullmäktige och ordförande för byggnadsnämnden 2013-2016. I eurovalet 2014 fick jag 3015 röster och i riksdagsvalet 2015 2138 röster, vilket var tredje mest på vår lista. Åren 2015-2016 jobbade jag som ordförande för Gröna unga och studeranden.

Jag är med i politiken, eftersom jag i framtiden vill kunna veta att jag har gjort något för att världen ska bli en bättre plats att leva i. Jag har funnit mig själv i de gröna värdena och jag vill påverka saker, eftersom jag inte kan låta bli att bry mig. Jag har tillbringat den bästa tiden av mitt liv med att arbeta inom De Gröna.

Mina hobbyn och intressen

- Grön aktivitet. Tar största delen av min tid året runt.
-Jogging. Lider av det ovan nämnda.
- Cykling. Det här utöver en passion, också mitt huvudsakliga sätt att ta mig fram både på sommaren och på vintern.
Gym. Alltid när jag hinner.
Väggklättring. Jag har genomfört en klättringskurs, och jag älskar att klättra både inomhus och ute på klipporna.
Att spela trummor. Jag har spelat på mitt Pearl- trumset sedan högstadiet. Musik är en underbar sak.
Bändverksamhet. Jag har spelat, sjungit och uppträtt i fler än tio olika sammansättningar. För det mesta sjunger jag eller spelar trummor, men jag har även spelat gitarr, piano och bas.
-Att läsa och skriva. Jag skulle gärna läsa ännu mera, och jag har en dålig vana att börja läsa en bok, lämna den på hälft och i stället börja med en ny. På våren 2011 publicerade Into Kustannus min pamflett om direkt demokrati: Kansan valta – Suora demokratia Suomen pelastuksena.
Att skriva dikter, vilket jag gjort sedan gymnasietiderna.
Vinterbad. En underbar, uppiggande hobby på vintern eller bara i kallt väder.
Scouting (Turun Tähti- Tytöt). Jag har ansvarat för en egen patrull, och jag har utfört bl.a en scoutledar-, förstahjälp-, sjöräddnings-, vildmarksfärdighets- och journalistkurs.
Segling. Den här hobbyn utförs med Windmill-lättsegelbåten Strandpiparen på stugan på somrarna.
Föreningsverksamhet och medlemskap: Kampanjer och jippon av de gröna föreningarna, Jordens Vänner, Ämnesföreningen Stadga rf., Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry, Finlands Juristförbund, Akava, Den Brännande frågan -klimatkampanjen, Europaungdomen, WWF, Unicef, Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry, Suomen eläinsuojeluyhdistys och Greenpeace.

Mini-CV

Utbildning

Jur.mag. (Turun Yliopisto, 2012-2016)
Utbytesstuderande (Zanzibar University, 2012)
Rättsnotarie (Åbo Akademi, 2008-2012)
Student (Luostarivuori gymnasium, Åbo, våren 2008)
Grundskola (Luostarivuori högstadium, Åbo, våren 2005)

Arbetserfarenhet

9/2016 -> Baltic Area Legal Studies (verksamhetsledare)
5-7/2018 Åbo Akademi (forskningsbiträde)
3/2016 Åklagarämbetet i Västra Finland (praktikant)
1/2015-12/2016 Gröna ungas och studerandenas förbund (ordförande)
6-9/2013 Skatteverket (skattetjänsteman, fattade personbeskattningens beslut)
1-12/2013 Fotoni Software Oy (översättare)

3-8/2012 Art in Tanzania (volontär)
5-8/2011 Egentliga Finlands polisinrättning (högskolepraktikant)
5-12/2010 If Skadeförsäkring AB (systemexpert)
5-8/2009 If Skadeförsäkring AB (servicerådgivare)
6-7/2008 RTK-Palvelu AB (lokalvårdare)
6-7/2007 RTK-Palvelu AB (lokalvårdare)
8/2005 Servicehem Iso-Heikkilä (skötare)
10/2005 Turun Radio (praktik)

Övrigt

Jag är en djurkär lakto-ovo vegetarian som bor i Åbo centrum. Jag har tidigare fungerat som fosterhem för hemlösa katter via Dewi rf men hamnade tyvärr sluta på grund av allergi.

Jag åker året runt med cykeln till jobbet och till mina hobbyer. Ibland rör jag mig även till fots eller med buss. Jag har inte ansett det nödvändigt att skaffa körkort.

Du kan kontakta mig via e-post: saara.ilvessalo(at)vihreat.fi

Share