Luottamustoimet

Nykyiset luottamustoimet

– Turun kaupunginvaltuutettu 2013-

– Puheenjohtaja, Turun kaupunkiympäristölautakunta 2017-

– Varapuheenjohtaja, Turun vihreä valtuustoryhmä 2017-

– Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen vihreä valtuustoryhmä 2017-

– Jäsen, Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto 2013-

– Jäsen, Turun kaupunkikuvatyöryhmä (ent. kaupunkikuvaneuvottelukunta) 2013-

– Jäsen, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi 2017-

– Delegaatti, Euroopan vihreät 2014-

– Puheenjohtaja, Vihreiden juristien verkosto 2015-

– Puheenjohtaja, Kakskerranjärven neuvottelukunta 2017-

– Jäsen, Satava-Kakskerran osayleiskaavan ohjausryhmä 2018-

 

Entiset luottamustoimet

– Puheenjohtaja, Turun rakennuslautakunta 2013-2017

– Jäsen, Turun tarkastuslautakunta 2016-2017

– Puheenjohtaja, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry 2015-2016

– Varapuheenjohtaja, Turun polkupyöräilijät ry 2017

– Jäsen, Vihreän liiton puoluehallitus 2013-2015

– Varajäsen, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi 2013-2017

– Puheenjohtaja, Turun vihreä kunnallisjärjestö 2013-2014

– Hallituksen jäsen, Turun vihreä kunnallisjärjestö 2010, 2012, 2015

– Varajäsen, Poliisiasiain neuvottelukunta 2011-2015

– Varajäsen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 2014-2015

– Bändivastaava, Lex Spex 2013-2014

– Hallituksen jäsen ja liikennesuunnitteluvastaava, Turun Polkupyöräilijät ry 2013-2014

– Puheenjohtaja, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden kunnallispoliittisen foorumin ohjausryhmä 2013

– Puheenjohtaja, Åbonejdens svenska gröna rf 2011-2012
Ordförande, Åbonejdens svenska gröna rf 2011-2012

– Varapuheenjohtaja, Turun lukio- ja ammattiopetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2009-2012 (ent. ammattiopetuslautakunta)
Vice ordförande, gymnasie- och yrkesutbildningsnämndens svenska sektion i Åbo 2009-2012 (före 2011 yrkesutbildningdnämnden)

– Varajäsen, Turun kaupunginvaltuusto 2009-2012

– Jäsen, Turun varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2009-2012 (ent. opetuslautakunta)
Medlem, svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning i Åbo 2009-2012 (före 2011 undervisningsnämnden)

– Varajäsen, Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta 2009-2012

– Jäsen, Vihreän liiton oikeuspoliittinen työryhmä 2010-2013

– Jäsen, Vihreän liiton demokratiatyöryhmä 2012-2013

– Jäsen, Euroopan vihreiden nuorten (Federation of Young European Greens, FYEG) demokratiatyöryhmä 2011-2013

– Jäsen, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton kansainvälisten asioiden työryhmä 2009-2012

– Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston edustaja, Cygnaeuksen koulun johtokunta 2010-2012
Representant för undervisningsnämndens svenska sektion, Cygnaeus skolas direktion 2010-2012

– Puheenjohtaja, Turun Vihreiden kunnallisvaaliohjelmatyöryhmä 2011-2012

– Jäsen, Åbo Akademin ylioppilaskunnan edustajisto 2009-2011
Medlem, Åbo Akademis studentkårs fullmäktige 2009-2011

– Puheenjohtaja, Turun vihreät nuoret 2009-2011

– Opiskelijaedustaja, Åbo Akademin oikeustieteellinen laitosneuvosto 2010-2012
Studentrepresentant, Åbo Akademis rättsvetenskapliga institutionsråd 2010-2012

– Varajäsen, Åbo Akademin yhteiskuntatieteellisten aineiden johtoryhmä 2010-2012
Suppleant, ledningsgruppen för det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet vid Åbo Akademi 2010-2012

– Jäsen, Åbo Akademin ylioppilaskunnan sääntötyöryhmä 2010-2012
Medlem, Åbo Akademis studentkårs stadgearbetsgrupp 2010-2012

– Jäsen, Åbo Akademin oikeustieteellisen laitosneuvoston opetusryhmä 2010-2012
Medlem, Åbo Akademis rättsvetenskapliga institutionsrådets undervisningsgrupp 2010-2012

– Jäsen, Ryhmä 30 000 (Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittinen työryhmä, ei valittu virallisesti) 2010-2011
Medlem, Grupp 30 000 (Åbo högskolestuderandenas kommunalpolitiska arbetsgrupp, inte officiellt vald) 2010-2011

– 2. varapuheenjohtaja, Åbo Akademin ylioppilaskunnan edustajisto 2010
2. viceordförande, Åbo Akademis studentkårs fullmäktige 2010

– Varapuheenjohtaja, Åbonejdens svenska gröna 2010
Vice ordförande, Åbonejdens svenska gröna 2010

– Hallituksen varajäsen, Turun vihreä kunnallisjärjestö 2009 ja 2011

– Puheenjohtaja, Gröna listan vid Åbo Akademi 2009
Ordförande, Gröna listan vid Åbo Akademi 2009

– Varajäsen, Åbo Akademin ylioppilaskunnan edustajisto 2009
Suppleant, Åbo Akademis studentkårs fullmäktige 2009

– Kalustonhoitaja, Partiolippukunta Turun Tähti-Tytöt 2009

– Hallituksen jäsen, Luostarivuoren yläasteen oppilaskunta 2004-2005

Share