Luottamustoimet

Nykyiset luottamustoimet

 • Turun kaupunginvaltuutettu 2013-
 • Puheenjohtaja, Turun kaupunkiympäristölautakunta 2017-
 • Varapuheenjohtaja, Turun vihreä valtuustoryhmä 2017-
 • Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen vihreä valtuustoryhmä 2017-
 • Jäsen, Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto 2013-
 • Jäsen, Turun kaupunkikuvatyöryhmä (ent. kaupunkikuvaneuvottelukunta) 2013-
 • Jäsen, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi 2017-
 • Delegaatti, Euroopan vihreät 2014-
 • Puheenjohtaja, Vihreiden juristien verkosto 2015-
 • Puheenjohtaja, Kakskerranjärven neuvottelukunta 2017-
 • Jäsen, Satava-Kakskerran osayleiskaavan ohjausryhmä 2018-

 

Entiset luottamustoimet

 • Puheenjohtaja, Turun rakennuslautakunta 2013-2017
 • Jäsen, Turun tarkastuslautakunta 2016-2017
 • Puheenjohtaja, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry 2015-2016
 • Varapuheenjohtaja, Turun polkupyöräilijät ry 2017
 • Jäsen, Vihreän liiton puoluehallitus 2013-2015
 • Varajäsen, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi 2013-2017
 • Puheenjohtaja, Turun vihreä kunnallisjärjestö 2013-2014
 • Hallituksen jäsen, Turun vihreä kunnallisjärjestö 2010, 2012, 2015
 • Varajäsen, Poliisiasiain neuvottelukunta 2011-2015
 • Varajäsen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 2014-2015
 • Bändivastaava, Lex Spex 2013-2014
 • Hallituksen jäsen ja liikennesuunnitteluvastaava, Turun Polkupyöräilijät ry 2013-2014
 • Puheenjohtaja, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden kunnallispoliittisen foorumin ohjausryhmä 2013
 • Puheenjohtaja, Åbonejdens svenska gröna rf 2011-2012
  Ordförande, Åbonejdens svenska gröna rf 2011-2012
 • Varapuheenjohtaja, Turun lukio- ja ammattiopetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2009-2012 (ent. ammattiopetuslautakunta)
  Vice ordförande, gymnasie- och yrkesutbildningsnämndens svenska sektion i Åbo 2009-2012 (före 2011 yrkesutbildningdnämnden)
 • Varajäsen, Turun kaupunginvaltuusto 2009-2012
 • Jäsen, Turun varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2009-2012 (ent. opetuslautakunta)
  Medlem, svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning i Åbo 2009-2012 (före 2011 undervisningsnämnden)
 • Varajäsen, Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta 2009-2012
 • Jäsen, Vihreän liiton oikeuspoliittinen työryhmä 2010-2013
 • Jäsen, Vihreän liiton demokratiatyöryhmä 2012-2013
 • Jäsen, Euroopan vihreiden nuorten (Federation of Young European Greens, FYEG) demokratiatyöryhmä 2011-2013
 • Jäsen, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton kansainvälisten asioiden työryhmä 2009-2012
 • Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston edustaja, Cygnaeuksen koulun johtokunta 2010-2012
  Representant för undervisningsnämndens svenska sektion, Cygnaeus skolas direktion 2010-2012
 • Puheenjohtaja, Turun Vihreiden kunnallisvaaliohjelmatyöryhmä 2011-2012
 • Jäsen, Åbo Akademin ylioppilaskunnan edustajisto 2009-2011
  Medlem, Åbo Akademis studentkårs fullmäktige 2009-2011
 • Puheenjohtaja, Turun vihreät nuoret 2009-2011
 • Opiskelijaedustaja, Åbo Akademin oikeustieteellinen laitosneuvosto 2010-2012
  Studentrepresentant, Åbo Akademis rättsvetenskapliga institutionsråd 2010-2012
 • Varajäsen, Åbo Akademin yhteiskuntatieteellisten aineiden johtoryhmä 2010-2012
  Suppleant, ledningsgruppen för det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet vid Åbo Akademi 2010-2012
 • Jäsen, Åbo Akademin ylioppilaskunnan sääntötyöryhmä 2010-2012
  Medlem, Åbo Akademis studentkårs stadgearbetsgrupp 2010-2012
 • Jäsen, Åbo Akademin oikeustieteellisen laitosneuvoston opetusryhmä 2010-2012
  Medlem, Åbo Akademis rättsvetenskapliga institutionsrådets undervisningsgrupp 2010-2012
 • Jäsen, Ryhmä 30 000 (Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittinen työryhmä, ei valittu virallisesti) 2010-2011
  Medlem, Grupp 30 000 (Åbo högskolestuderandenas kommunalpolitiska arbetsgrupp, inte officiellt vald) 2010-2011
 • 2. varapuheenjohtaja, Åbo Akademin ylioppilaskunnan edustajisto 2010
  2. viceordförande, Åbo Akademis studentkårs fullmäktige 2010
 • Varapuheenjohtaja, Åbonejdens svenska gröna 2010
  Vice ordförande, Åbonejdens svenska gröna 2010
 • Hallituksen varajäsen, Turun vihreä kunnallisjärjestö 2009 ja 2011
 • Puheenjohtaja, Gröna listan vid Åbo Akademi 2009
  Ordförande, Gröna listan vid Åbo Akademi 2009
 • Varajäsen, Åbo Akademin ylioppilaskunnan edustajisto 2009
  Suppleant, Åbo Akademis studentkårs fullmäktige 2009
 • Kalustonhoitaja, Partiolippukunta Turun Tähti-Tytöt 2009
 • Hallituksen jäsen, Luostarivuoren yläasteen oppilaskunta 2004-2005
Share