Lyhyet kannat

Minulle tärkeitä asioita ja arvoja politiikassa ovat ympäristö, tasa-arvo, sivistys ja tiede, oikeudenmukaisuus, demokratia, luonnonsuojelu, ennaltaehkäisy, avoimuus, ihmisoikeudet ja rauha. Politiikan tavoitteena pitää olla mahdollisimman suuri ihmisten, ympäristön ja eläinten hyvinvointi: Onnellisen elämän tavoittelu ympäristön meille asettamissa rajoissa.

Alla lyhyitä kantojani joihinkin poliittisiin kysymyksiin, jotka on poimittu eräästä usein kysyttyjen kysymysten listasta ja johon on lisätty kysymyksiä, joita minulta usein kysytään. Perusteluja ja lisää kantoja täydennetään tälle sivulle. Vastauksiani löytyy myös monista vaalikoneista ja blogiteksteistä, joita näiltä sivuilta löytyy hakutoiminnolla.

Puuttuuko jotain? Haluatko kysyä lisää? Laita viestiä, saara.ilvessalo(at)vihreat.fi !

Kyllä Abortti. Naisella pitää olla oikeus omaan kehoonsa ja siitä päättämiseen.
Kyllä Ajoneuvovero. Saastuttamisesta pitää maksaa.
Ei Asevelvollisuusarmeija. Armeijan lähtökohdan pitäisi olla tasa-arvo: pakko kaikille tai vapaaehtoisuus kaikille. Armeijan pitäisi keskittyä siviilikriisinhallintaan, ympäristökatastrofien torjuntaan ja cyberhyökkäysten estämiseen.
Kyllä Avoin lähdekoodi julkishallinnon tietojärjestelmissä. Avoin lähdekoodi tarjoaa valtavia mahdollisuuksia innovaatioille ja kansalaisyhteiskunnalle.
Ei Eduskunnan koon pienentäminen
Ei Eläinten kloonaus
Kyllä Euro. Eurosta on ollut hyötyä EU:lle, mutta talous pitää saada demokraattisen vallan alle ja pankit vastuuseen.
Kyllä Euroalueen lainojen takaaminen
Kyllä Euroopan unionin jäsenyys
Kyllä Euroopan unionin laajeneminen. En näe esteitä unionin laajentamiselle, jos maat täyttävät EU:n kriteerit muun maussa taloudellisesta vakaudesta, ihmisoikeuksista ja unionin lainsäädäntöön sekä arvoihin sitoutumisesta.
Kyllä Globalisaatio
Kyllä Hakevoimalat
Ei Hiilivoima. Meidän pitää pyrkiä kohti päästötöntä yhteiskuntaa ja maailmaa.
Kyllä Huippu-urheilun tuki. Kuitenkin maltillisemmin kuin nykyään – Ennemminkin tukisin jokaisen arkiliikuntaa.
Kyllä Humanitaarinen maahanmuutto
Ei Huumetestit kouluissa
Ei Hyvävelijärjestelmät. Näitä torjutaan politiikan avoimuudella.
Ei Ihmisten kloonaus
Ei Internetin sensurointi
Kyllä Joukkoliikenteen julkinen tuki
Ei Julkinen velan kasvattaminen. Emme saisi jättää valtavaa velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Investointivelka kestäviin hankkeisiin on kuitenkin hyväksyttävää, sillä se maksaa itseään takaisin. Syömävelkaa taas pitää välttää. Velka ei siis ole mikään peikko, eikä nykyisestä velasta ole järkevää pyrkiä eroon liian nopeasti, jolloin tulevalta kasvulta leikataan siivet, nuorilta koulutus ja pienituloisilta palvelut.
Kyllä Jätteen massapolton jätevero
Ei Jätteen massapoltto
Kyllä Kannabiksen lääkekäyttö
Kyllä Kansalaispalkka. Sosiaaliturvaamme pitää kehittää kohti yrittäjyyteen ja työntekoon kannustavaa perustuloa.
Kyllä Kehitysyhteistyömäärärahat YK:n tasolle. Meidän täytyy lisäksi pitää huolta kehitysyhteistyörahoista kotimaassa ja Euroopassa. Solidaarisuuden on yletyttävä valtioiden rajojenkin yli.
Kyllä Kierrätyksen valtiontuki
Kyllä Koulukiusaamisen lopettamiseen lisää resursseja
Kyllä Kuntaliitokset. Kuntaliitokset eivät ole itseisarvo, mutta nykyinen kuntarakenteemme ei ole kestävä veropohjaltaan, kaavoitukseltaan tai monien palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Erityisesti suurten kaupunkialueiden kaavoituksesta, liikenteestä, osasta verotuksesta ja osasta palveluista on järkevää päättää koko työssäkäyntialueella. Kaksiportaisessa järjestelmässä myös lähidemokratia täytyy taata alemmalla tasolla.
Kyllä Lapsilisien sitominen indeksiin
Kyllä Liikenteen kameravalvonta
Ei Lukukausimaksut. Maksuton koulutus on valttikorttimme ja se on tärkeää turvata sekä Suomessa että EU:ssa.
Kyllä Lämpöpumppujen valtiontuki
Kyllä Maataloustukien julkisuus. Maataloustuet pitäisi kohdentaa ympäristöystävälliseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon.
Kyllä Mielenterveyspalvelujen lisääminen. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden täytyy olla todella matalan kynnyksen palveluita.
Ei NATO. En kannata sotilasliittoa. Sen sijaan Euroopan unionin laajuista yhteistyötä on järkevää syventää, jotta saamme synergiaetuja sekä kalustossa että henkilökunnassa.
Kyllä Opintotuen sitominen indeksiin
Kyllä Pakkoruotsi
Kyllä Pakkosuomi
Kyllä Pakolaisten vastaanotto. Meidän täytyy kantaa vastuumme kaikkein huonoimmin toimeentulevista. Suomen ja Euroopan täytyy olla avoin, jos haluamme itse voida muuttaa globaalissa maailmassa toisaalle.
Kyllä Perustuslakituomioistuin
Kyllä Pienyrityksien byrokratian karsiminen. Yrittämistä täytyy myös helpottaa yrittäjien sosiaaliturvaa parantamalla. Tämä onnistuisi perustulolla.
Ei Poliittiset virkanimitykset. Korkeimmat viranhaltijat, jotka tekevät poliittisia päätöksiä, on kuitenkin tarkoituksenmukaista valita poliittisin perustein.
Ei Polttoaineverotuksen laskeminen
Kyllä Presidentin valtaoikeuksien karsiminen. Kannatan vallan hajauttamista.
Kyllä Päivähoito kaikille lapsille
Kyllä Pääomatuloverotuksen nostaminen
Ei Reseptivapaat lääkkeet vapaaseen myyntiin
Kyllä Ryhmäkanne
Ei Ryhmäkuri
Kyllä Seksin ostokielto. Kysymys on vaikea. Mielestäni seksin ei pitäisi olla ostettava hyödyke, varsinkin kun taustalla olevaan ihmiskauppaan ja alistamiseen ei voida puuttua. Jos seksin ostoon ei liittyisi tasa-arvo-ongelmia ja voitaisiin taata työskentelevien vapaaehtoisuus, asia olisi toinen.
Kyllä Siviilipalvelusajan lyhentäminen
Kyllä Sukupuolivalistus ala-asteilla. Opetuksen pitää olla nykyistä sukupuolisensitiivisempää – Stereotypioita ei pidä kouluissa vahvistaa.
Kyllä Suora demokratia. Pelkkä edustuksellinen demokratia ei enää riitä. Kannatan suorien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaikilla päätöksenteon asteilla. Suora demokratia eli kansanäänestykset, sitovat kansalaisaloitteet ja kansalaispäätökset tukevat edustuksellista demokratiaa. Olen kirjoittanut suorasta demokratiasta myös pamfletin yhdessä muiden asiasta tietävien kanssa.
Kyllä Sähköisen asioinnin lisääminen
Kyllä Taiteilijoiden eläkejärjestelmä
Kyllä Tasa-arvoinen avioliittolaki. 
Kyllä Tuloerojen kasvu pysäytettävä. Rahaa ja työtä täytyy jakaa nykyistä tasaisemmin.
Ei Turpeen energiakäyttö. Turve on suuripäästöinen ja todella hitaasti uusiutuva energianlähde, ja sitä ei pitäisi polttaa myöskään luonnonsuojelusyistä.
Kyllä Tutkimusrahoituksen kasvattaminen
Kyllä Tuulivoiman tukeminen. Olemme uusiutuvien energianlähteiden murroksessa: Alkuvaiheessa kestävään energiaan siirtymistä täytyy kuitenkin tukea.
Kyllä Työajan joustojen lisääminen
Kyllä Vaalirahoitus täysin julkiseksi
Kyllä Vapaa tiedostonjakaminen
Kyllä Vapaakauppa. En kuitenkaan kannata EU:n ja USA:n välistä vapaakauppasopimusta (TTIP) nykyisessä muodossaan. Luonnos sisältää valtavia uhkia demokratialle, ympäristölle, avoimuudelle ja kuluttajansuojalle.
Ei Viljelykasvien geenimanipulointi. Viljelykasvien geenimuunteluun ja erityisesti suuryritysten GMO-toimintaan liittyy monia ratkaisemattomia kysymyksiä, mutta toistaiseksi tutkimuksessa ei ole havaittu mitään merkittäviä riskejä, jotka liittyisivät suoraan geneettisesti muokattujen kasvien viljelyyn ja käyttöön ravintona. Geenimuunteluun täytyy suhtautua varovaisuusperiaatteen mukaan, ja itse en näe erityistä tarvetta lisätä GM-tuotteiden tuotantoa, myyntiä ja käyttöä: kuluttajat ovat pääasiassa vahvasti geenimuunneltuja elintarvikkeita vastaan. GMO-tutkimuksen puolueettomuus täytyy taata ja minimivaatimuksena kuluttajilla täytyy olla oikeus tietää mikäli tuote sisältää geenimuunneltuja aineksia.
Ei Ydinvoiman lisärakentaminen. Meillä on parempia vaihtoehtoja: Uusiutuva energia, energiankäytön vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen.
Ei YLEn ja valtion erottaminen
Kyllä Yrittäjät perusturvan piiriin
Share