Vaalit

Olen ehdolla eduskuntaan 2019!

Uskon asiakeskeiseen päätöksentekoon, joka perustuu parhaaseen tietoon ja jota tehdään intohimolla sekä kokemuksella. Olen tehnyt töitä kestävän yhteiskunnan puolesta yli kymmenen vuotta paikalliselta tasolta kansainvälisiin tehtäviin. Olen mukana politiikassa, koska haluan tehdä oman osani maailman pelastamiseksi.

Suojellaan ilmastoa, Itämerta ja luontoa

 • Tehdään Suomesta ilmastopäästötön 2030-luvulla siirtymällä vähäpäästöiseen energiaan, liikenteeseen, asumiseen ja kulutukseen.
 • Tehdään Itämerestä terve vähentämällä kunnianhimoisesti päästöjä ja edistämällä aktiivisesti kansainvälisiä toimia.
 • Tehdään puhtaasta ympäristöstä valttikorttimme: Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden väheneminen tehokkaalla suojelulla ja valvonnalla. 

Rakennetaan kestävää liikkumista, viihtyisiä kaupunkiseutuja ja vihreää työtä

 • Tuetaan ympäristölle ja ihmisille hyvää kaupunkikehitystä, jossa arki on sujuvaa ja kestävää. 
 • Edistetään pyöräilyä, raideliikennettä, kävelyä, joukkoliikennettä ja päästötöntä autoilua. Rakennetaan tunnin juna Turusta Helsinkiin ja aloitetaan lähijunaliikenne.
 • Suunnataan tuet ja investoinnit päästöttömiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, jotka luovat myös uutta työtä.

Pelastetaan sivistys, tutkimus ja ennaltaehkäisevät palvelut

 • Osaaminen ja sivistys ovat Suomen tie menestykseen. Panostetaan tutkimukseen ja tieteeseen.
 • Koulutus on parasta ennaltaehkäisyä, ja ongelmien ennaltaehkäisy on sekä säästötoimenpide että investointi. Taataan maksuton koulutus, matalan kynnyksen palvelut ja laadukkaat mielenterveyspalvelut.
 • Torjutaan köyhyyttä perustulolla, työelämän joustoilla ja riittävällä toimeentulolla.

Vahvistetaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja yhdenvertaisuutta

 • Oikeusvaltion selkäranka on toimiva oikeuslaitos. Panostetaan oikeudenhoitoon budjetissa, jotta jokaisen oikeusturva toteutuu. Nostetaan ihmisoikeudet ansaitsemaansa arvoon.
 • Uudistetaan demokratiaa osallistavammaksi ja avoimeksi. Annetaan ihmisille suoria vaikutusmahdollisuuksia asiakysymyksiin.
 • Yhdenvertaiset yhteiskunnat menestyvät: toteutetaan tasa-arvoinen perhevapaauudistus, kielletään järjestäytynyt rasismi ja korjataan translaki.
Share