Lähidemokratia ennen kuntauudistuksia

Kirjoittelin Turun Sanomiin lukijan kolumnia lähidemokratiasta ja muista tavoista, joilla Turku voisi tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja ideointiin.

Lähidemokratia ennen kuntauudistuksia

Lukijan kolumni | Turun Sanomat 10.9.2012 10:49

Turussa on käynnissä suuri toimintamalliuudistus, ja sen osana suunnitellaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä. Tämä tapahtuu yhdennellätoista hetkellä. Erityisesti kuntauudistuksen kynnyksellä on erittäin tärkeää, että demokratia turvataan ja uusia vaikutusmahdollisuuksia luodaan ensin.

Tutkimusten ja jo arkielämän huomioidenkin mukaan kansalaisten luottamus poliitikoihin on erittäin heikkoa. Alle joka kymmenes kansalainen uskoo päättäjien sanaan. Kuitenkin ihmiset haluaisivat aktiivisesti vaikuttaa lähiympäristöönsä, palveluihinsa ja arkeensa.

PELKKÄ PUOLUEPOLITIIKKA ja henkilövaalijärjestelmä ei enää riitä: Meidän on kehitettävä uusia vaikuttamisen keinoja. Tarvitaan avointa päätöksentekoa, uusia ideoita ja parhaiden ideoiden käyttöönottoa. Vaikuttamaan täytyy päästä kaikissa päätöksenteon vaiheissa.

Miten asukkaiden asiantuntemus sitten saataisiin valjastettua käyttöön? Jo suunnitteluvaiheessa tarvitaan yksilöllisiä ja joustavia aloite-, palaute- ja osallistumiskanavia. Uudenlaisen lähidemokratian kuulemiskanavia voisivat olla esimerkiksi yleisötilaisuudet, kaavaillat ja kuntalaistapaamiset kaupungin johdon kanssa. Tiedotus valmisteilla olevista asioista on merkittävässä roolissa. Nettiosallistumismahdollisuudet ja -keskustelut esimerkiksi kaupungin esityslistoista olisivat helppoja tapoja osallistua.

Paikallisdemokratiaa voimme turvata esimerkiksi kaupunginosavaltuustoilla, aluetoimikunnilla, osallistavalla paikallistason budjetoinnilla tai palvelupaneeleilla sekä sähköisen kuulemisen avulla. Erityisryhmille, kuten nuorille, on oltava omat vaikutuskanavansa. Osallistuvan ja keskustelevan demokratian keinoja taas olisivat vaikkapa kansalaisjuryt ja konsensuskonferenssit. Myös kunnallisten kansanäänestysten käyttöä tulee lisätä: parasta olisi, jos niiden tuloksia kohdeltaisiin sitovina.

KUN VARSINAISET päätökset on saatu tehtyä, turkulaisten pitää päästä osallisiksi myös päätösten arviointiin. Turun on tiedotettava päätöksistään aktiivisesti. Lautakuntien kokoukset, lain mukaan salaisia asioita lukuun ottamatta, on avattava kuntalaisille ja niiden sekä valtuuston kokoukset on videoitava nettiin. Näin kuntalaiset voivat seurata itseään koskevaa päätöksentekoa ja edustajiensa toimintaa.

Avoimuuden ilmapiirillä rakennetaan parempaa demokratiaa. Monipuolisilla lähidemokratian sovelluksilla taas taataan paremmat ja laadukkaammat päätökset, joihin kuntalaisetkin sitoutuvat. Kuntauudistusten ja toimintamalliuudistusten tuoksinassa demokratia on yksi niistä asioista, joissa Turku voisi olla edelläkävijä.

Saara Ilvessalo
Kirjoittaja on oikeusnotaari, opiskelija ja Turun varavaltuutettu (vihr)

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.