Saaran kuntavaaliteesit

Tulevaisuuden Turku rakennetaan tänään

Luonto, historia, kulttuuri, sivistys, osaaminen tai taideankkojen asuttama ruskea joki – jokainen rakastaa kaupunkiamme eri syistä.

Haluan rakentaa eteenpäin katsovaa, uutta luovaa ja vanhaa säilyttävää Turkua, jossa jokaisella on mahdollisuus kestävään ja hyvään arkeen. Tämä tehdään rakentamalla ja liikkumalla kestävästi, panostamalla koulutukseen, työllisyyteen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, tekemällä päätökset yhdessä sekä huolehtimalla tasa-arvosta.

1. Kestävää liikkumista ja viihtyisää lähiympäristöä

Rakennetaan ja liikutaan ekologisesti, viihtyisästi ja esteettömästi. Tehdään Turusta Suomen pyöräilypääkaupunki, toteutetaan raitiotie ja tunnin juna Helsinkiin sekä lisätään kävelykatuja. Kannetaan vastuumme ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä lähiluonnosta, eläimistä ja Itämerestä. Rakennetaan kaupunkia historiaa kunnioittaen, vetovoimaisesti ja kestävästi.

2. Hyvinvointia ongelmat ennaltaehkäisemällä

Ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työllisyyttä sekä laadukasta koulutusta. Ennaltaehkäisevät palvelut taataan erityisesti lapsille, nuorille, opiskelijoille sekä perheille, ja syrjäytyneitä autetaan. Panostetaan kaupungin vetovoimaan, työpaikkojen luomiseen ja perheiden sujuvaan arkeen.

3. Parempia päätöksiä paremmalla demokratialla

Turkulaiset saavat osallistua päätöksentekoon jo valmisteluvaiheesta, jotta kaikki osaaminen saadaan käyttöön. Lisätään lähidemokratiaa, kansanäänestyksiä, päätöksenteon avoimuutta ja kuulemis- sekä osallistumisiltoja. Otetaan kaupungin työntekijät, opiskelijat ja nuorisovaltuusto paremmin mukaan päätöksentekoon.

4. Yhdenvertaiset kaupungit menestyvät

Ketään ei syrjitä Turussa. Hyvinvointieroja pienennetään ja köyhyyttä poistetaan asunto- ja työllisyyspolitiikalla sekä maksuttomilla matalan kynnyksen palveluilla. Kaikissa päätöksissä ja rekrytoinneissa otetaan huomioon sukupolvien ja sukupuolten tasa-arvo. Maahanmuuttajien kotoutumisesta huolehditaan ja rasismille on nollatoleranssi.

Vaalikuva_130

Share